آیین نامه‌ها و فرم‌ها- گروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاترگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۲۶ آبان ۱۳۹۴
آیین نامه شرکت دارندگان مدرک معادل در مقاطع بالاتر۱گروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۲۸ مرداد ۱۳۹۲
ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۰۳ آذر ۱۳۷۷
مصوب جلسه ۴۲۳ ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۰۳ آذر ۱۳۷۷
ابلاغ ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آزادگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۰۹ دی ۱۳۷۷
موافقت اصولی با لغو اعطای مدرک معادلگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۱۲ شهریور ۱۳۷۲
ضرورت رعایت مواردی در خصوص اجرای آیین نامه دوره های آموزش عالی غیر رسمیگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۴
اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدارک معادل در آزمون های ورودی مقاطع بالاترگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۲۵ فروردین ۱۳۹۳
برگزاری دوره های آموزش عالی غیر رسمیگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۲۷ اسفند ۱۳۷۵
عدم پذیرش داوطلبین جدید دوره های معادلی که توسط مراکز غیر دولتی معرفی می شوندگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۰۷ اردیبهشت ۱۳۷۲
آیین نامه دوره های آموزش عالی غیر رسمیگروه مدارک معادل(رسمی و غیررسمی)۰۶ اسفند ۱۳۷۰