شرح وظایف

تعداد بازدید:۴۴۳۹

دلایل پیدایش موسسات غیردولتی غیرانتفاعی

تنها سه سال پس از انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه‌ای را در تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۲۳ مبنی بر تاسیس موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی و بمنظور بسیج کلیه امکانات مملکت در امر گسترش آموزش عالی کشور با ۱۷ ماده تصویب کرد. هدف از این مصوبه، ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، گسترش آموزش عالی به نحوی که پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد و... ایجاد زمینه مناسب برا ی فعالیت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش کشور بود. بدین ترتیب این موسسات توانستند در سال تحصیلی ۱۳۷۴ از طریق کنکور سراسری و برطبق ضوابط آموزش عالی رسمی و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی به پذیرش دانشجو مبادرت نمایند.

 

شرح وظایف دفتر

 • فراهم ساختن زمینه توسعه موسسات آموزش عالی و غیر دولتی آزاد از طریق استفاده از امکانات موجود آموزش عالی و جلب مشارکت بخش خصوصی.
 • بررسی پیشنهادهای واصله برای ایجاد موسسات آموزش عالی آزاد و غیر دولتی و صدور مجوزهای لازم.
 • انجام بررسی‌های کارشناسی به منظور تایید اساسنامه مؤسسات آموزش عالی آزاد و غیر دولتی با همکاری سایر واحدهای تابعه حوزه معاونت آموزشی.
 • بازدید از فضای کالبدی، امکانات و تجهیزات آموزشی و اداری موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی.
 • همکاری با وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی جهت باز آموزی و آموزش تخصصی کارکنان در قالب آیین‌نامه آموزش‌های عالی آزاد
 • نظارت بر اجرای آزمون ورودی دوره‌های آموزش عالی آزاد در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات آموزش عالی آزاد
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به موسسات آموزش عالی آزاد و دوره‌های آموزش عالی آزاد.
 • نظارت بر امور انتقال، میهمان شدن و تغییر رشته دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر دولتی.
 • پیگیری امور خاص دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی جهت ارائه به کمیسیون موارد خاص وزارت متبوع.
 • همکاری با مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی به منظور نظارت بر اجرا و عملکرد موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی و ارائه گزارشات لازم به مراجع مربوط.
 • پیگیری امور مربوط به دانش آموختگان موسسات آموزش عالی غیر رسمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
 • ارائه نقطه نظرات مشورتی به معاون آموزشی در تدوین مقررات مورد نیاز دوره‌های آموزش عالی آزاد.
 • حمایت از تأمین وسایل و امکانات مورد نیاز برای توسعه دوره‌های آموزش عالی آزاد
 • پیگیری درخصوص واگذاری تسهیلات لازم به موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد.
 • انجام سایر امور محوله از طرف معاون آموزشی