بدون عنوان - آرشیو

تشکیل کمیته ساماندهی دانشگاه‌های غیردولتی -غیرانتفاعی

دکترکارن ابری نیا مدیرکل آموزش‌های غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از ایجاد کمیته ساماندهی برای بهبود وضعیت دانشگاه‌های غیردولتی - غیرانتفاعی و تغییر اساسنامه آن‌ها خبر داد.

ادامه مطلب