اطلاعیه

موسسات آموزش عالی آزاد که مجوز فعالیت از شورای گسترش آموزش عالی دریافت نموده اند مجاز به دوره های آزاد هستند.

(فهرست موسسات مذکور در سایت قابل مشاهده می باشد)
۱۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۸ کد : ۴۲۵۳۸ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۸۹۱۴
گواهینامه های صادره شده به عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی شوند. ضمنا غیر از فهرست مندرج سایر موسسات آموزشی که دوره های کوتاه مدت برگزار می کنند فاقد مجوز فعالیت از وزارت علوم هستند.

اطلاعیه

به این وسیله به اطلاع می رساند تنها موسسات آموزش عالی آزاد مندرج در جدول موسسات آزاد دارای مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. قابل ذکر است این موسسات مجاز به برگزاری دوره های کوتاه مدت می باشند که گذراندن این دوره ها منجر به صدور گواهینامه می شود. گواهینامه های صادر شده به عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی شوند. ضمناً غیر از فهرست مندرج، سایر موسسات آموزشی که دوره های کوتاه مدت برگزار می کنند فاقد مجوز فعالیت از وزارت علوم هستند.


( ۳۶ )