ورود به سایت سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

۰۹ دی ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۹ کد : ۱۶۲۴۰ بدون عنوان
تعداد بازدید:۵۱۰
ورود به سایت سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
این سایت در راستای اجرای طرح سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کشور طراحی و پیاده سازی شده است. تمام دانشگاهها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی لازم است نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات خواسته در این سایت اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت مخدوش بودن هریک از اطلاعات درج شده در این سایت به عهده موسسه خواهد بود.